x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
 x x  x  x 
>Transhumanist
x Rights
x
x x
> (Lance
Laoyan)
x x
x x xxx

Transhumanist Rights by Lance Laoyan questions boundaries between humans and cyborgs, and whether constitutional rights could be assigned to cyborgs in the future. He presents fictional cases of medical and military body enhancements by means of brain computer interfaces (BCI) set in the year 2030. With his video work Laoyan challenges the definition of what constitutes a person and raises ethical questions about the development and implementation of artificial intelligence technologies.

Transhumanist Rights van Lance Laoyan bevraagt de grenzen tussen mensen en cyborgs en of in de toekomst constitutionele rechten aan cyborgs kunnen worden toegewezen. Het werk toont fictieve casussen van medische en militaire lichamelijke ingrepen door middel van hersencomputerinterfaces (BCI) in het jaar 2030. Met zijn videowerk daagt Laoyan de definitie van wat een persoon is uit en stelt hij ethische vragen over de ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 1:

  1. All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 1:

  1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

References