x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
  x    xxxx
>About the
x Project,
x x
xx x xxx
EN
/
NL

Who Speaks?
Artificial Intelligence, Language, and Democracy

A thriving democracy is based on informed debate and involves a wide range of language-based interactions. In fact, the term ‘parliament’ itself derives from the French word parler (to talk / speak). Deliberation and debate in both public and private spaces are at the core of both democratic processes and personal liberties. Voting is based on language, whether on the physical ballot, during the election campaign or by formulating voting and election laws. Language permits ideas to circulate freely, and is part of the very fabric of political processes.

Language itself, in the broadest terms, is a technology, with the rise of self-automating text and voice-based systems, debating platforms powered by artificial intelligence technologies, and language-based interfaces are changing how language is used as an ‘arm’ of democracy. Both the expansion and abuse of free speech are in full swing, as these technologies swiftly proliferate and gather momentum. This project asks what human and non-human languages’ role in shaping democracy should be, as these technologies continue to develop.

Who Speaks? tackles major issues including politics as a rhetorical gesture, law as an act of speech and aesthetics as a language of imagination. It aims to bring together academic researchers, non-profit activists, and public services such as Bits of Freedom and the Analysis and Research Department (DAO) of the Dutch Parliament, for joint knowledge exchange and discussion on AI driven democracy, language and decision-making. DAO provides substantive support to parliamentary investigations and gives advice to the Dutch Members of Parliament on information relevant to the parliamentary process.

Who Speaks? is a semester-long education programme in partnership with DAO that investigates artificial intelligence and its influences on democracy by means of language. This initiative addresses very particular concerns of this individual stakeholder. Starting with the Dutch Constitution, students responses include exploring the evolution of, and changes to, freedom of speech, the ethics of the Dutch digital fraud prevention system SyRI, the implications of implementing language-based technologies in administrative processes, the effects of artificial intelligence (AI) on employment, and information overload around parliamentary news, amongst others.

Who Speaks? is part of a series of initiatives organised by the Queer Computing Consortium (QCC), co-founded by Ramon Amaro, Sheena Calvert, Niels Schrader, in collaboration with the Non Linear Narrative Master’s programme of the Royal Academy of Art, The Hague, UCL (University College London) History of Art Department and Camberwell College of Arts (CCW / University of the Arts London).

Student participants include Katie Pelikan Baselj, Justine Corrijn, Sophie Czich, Esther van der Heijden, Tuana İnhan, Dario Di Paolantonio, Jenny Konrad, Lance Laoyan, Marcin Liminowicz, Felix Meermann, Pablo Perez, Taya Reshetnik, Elinor Salomon and Natalia Sliwinska (MA Non Linear Narrative, Royal Academy of Art, The Hague); and Callum Palmier-Robertson (BA Graphic Design, Camberwell College of Arts, London).

The project was supervised by Lauren Alexander, Mijke van der Drift, Lizzie Malcolm, Dan Powers and Niels Schrader.

Who Speaks?
Kunstmatige Intelligentie, Taal en Democratie

Een bloeiende democratie is gebaseerd op een goed geïnformeerd debat en omvat een breed scala aan op taal gebaseerde interacties. De term ‘parlement’ komt eigenlijk van het Franse woord parler (spreken). Overleg en debat in de openbare en private ruimte vormen de kern van zowel democratische processen als van persoonlijke vrijheden. Stemmen is gebaseerd op taal, hetzij op het fysieke stembiljet, tijdens de verkiezingscampagne of door het formuleren van stem- en kieswetten. Taal brengt ideeën tot uiting en maakt zodoende deel uit van het DNA van politieke processen.

In de breedste zin van het woord is taal zelf ook een technologie, en de opkomst van geautomatiseerde op tekst en spraak gebaseerde systemen, debatplatforms aangedreven door kunstmatige intelligentietechnologieën en op taal gebaseerde interfaces, veranderen hoe taal wordt gebruikt als een ‘arm’ van de democratie. Zowel de uitbreiding als het misbruik van de vrijheid van meningsuiting is in volle gang omdat deze technologieën snel groeien en momentum verzamelen. Gezien deze technologieën zich zullen blijven ontwikkelen, kijkt dit project naar wat de rol van menselijke en niet-menselijke talen bij het vormgeven van democratie zou moeten zijn.

Who Speaks? behandelt belangrijke vraagstukken zoals politiek als retorisch gebaar, recht als een daad van spreken en esthetiek als een taal van de verbeelding. Het brengt academische onderzoekers, non-profit activisten en ambtenaren bijeen zoals Bits of Freedom en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten behoeve van kennisuitwisseling en discussie over AI-gedreven democratie, taal en besluitvorming. DAO ondersteunt de parlementaire onderzoeken inhoudelijk en adviseert Nederlandse Kamerleden over voor het parlementaire proces relevante informatie.

Who Speaks? is een onderwijsproject van één semester dat in samenwerking met DAO kunstmatige intelligentie en haar invloeden op de democratie door middel van taal onderzoekt. Dit initiatief komt tegemoet aan zeer bijzondere zorgen van deze individuele stakeholder. Beginnend met de Nederlandse grondwet, gaan studenten onder meer in op de evolutie van en veranderingen in de vrijheid van meningsuiting, de ethiek van het Nederlandse systeem voor digitale fraudepreventie SyRI, de implicaties van het implementeren van op taal gebaseerde technologieën in administratieve processen, de effecten van kunstmatige intelligentie (AI) op de werkgelegenheid en de overdaad aan informatie rond bijvoorbeeld parlementair nieuws.

Who Speaks? maakt deel uit van een reeks initiatieven georganiseerd door het Queer Computing Consortium (QCC), mede opgericht door Ramon Amaro, Sheena Calvert, Niels Schrader, in samenwerking met de masteropleiding Non Linear Narrative van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, History of Art Department van UCL (University College London), en Camberwell College of Arts (CCW / University of the Arts London).

Deelnemende studenten zijn onder andere: Katie Pelikan Baselj, Justine Corrijn, Sophie Czich, Esther van der Heijden, Tuana İnhan, Dario Di Paolantonio, Jenny Konrad, Lance Laoyan, Marcin Liminowicz, Felix Meermann, Pablo Perez, Taya Reshetnik, Elinor Salomon en Natalia Sliwinska (MA Non Linear Narrative, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag); en Callum Palmier-Robertson (BA Graphic Design, Camberwell College of Arts, London).

Het project is begeleid door Lauren Alexander, Mijke van der Drift, Lizzie Malcolm, Dan Powers en Niels Schrader.