x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
 xx      x
>Notes xx
on
x Crowd
Control
xx xx
(Marcin
Liminowicz)
x x

Notes on Crowd Control is an interactive photo archive that shows Marcin Liminowicz reenacting the movement of crowds in public space. He explains step by step how crowd analysis software operates using computer vision techniques in order to detect deviant behaviour of individuals. His research highlights that machine algorithms detecting mass motion were oftentimes trained using movement of prison inmates and crowds of sport spectators.

Notes on Crowd Control is een interactief fotoarchief waarmee Marcin Liminowicz de bewegingen van mensen in de openbare ruimte toont. Stap voor stap legt hij uit hoe crowd-analyse software werkt met behulp van computertechnieken die afwijkend gedrag van individuen kunnen detecteren. Zijn onderzoek benadrukt dat de algoritmen die massabeweging detecteren vaak werden getraind door middel van de bewegingen van gevangenen en sportfans.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 9:

  1. The right of assembly and demonstration shall be recognised, without prejudice to the responsibility of everyone under the law.
  2. Rules to protect health, in the interest of traffic and to combat or prevent disorders may be laid down by Act of Parliament.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 9:

  1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

References