x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
x      xxx
>I Can
Know You
in a Blink of
an Eye
x
(Elinor x
Salomon) x
x

I Can Know You in a Blink of an Eye by Elinor Salomon maps the impact of AI on healthcare and privacy of patient data. The website presents three theories that link public healthcare system AI technologies to the individual patient. In doing so, Salomon shows that machine learning technologies have become actively involved not only in patient engagement and administration, but also in medical diagnosis and treatment recommendation.

I Can Know You in a Blink of a Eye van Elinor Salomon brengt de impact van AI op de gezondheidszorg en privacy van patiëntgegevens in kaart. De website presenteert drie theorieën die AI-technologieën van de gezondheidszorg koppelen aan de individuele patiënt. Met dit werk laat Salomon zien dat machine learning-technologieën niet alleen actief betrokken zijn bij de administratie van patiënten, maar ook bij medische diagnose en advies met betrekking tot de behandeling.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 22:

  1. The authorities shall take steps to promote the health of the population.
  2. It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation.
  3. The authorities shall promote social and cultural development and leisure activities.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 22:

  1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
  2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

References