x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
  xx     x
>I Am a
Flag
xxx x
(Callum xx
JPR)
xx x x
x x x

In his work I AM A FLAG, Callum JPR appropriates the flag as a universally recognised symbol, developing a new set of flag designs using a GAN (General Adversarial Network) which detects and eradicates anomalous data. The GAN was trained on a dataset of 193 national flags belonging to member states of the United Nations, allowing JPR to generate unique images comprised of the data of those flags. Featuring a monologue narrated from the perspective of the GAN, I AM A FLAG applies language as a framework to draw parallels between processes of AI-driven discrimination and the exclusion of non-citizens from the nation-state. In a world where citizenship and national identity are increasingly regulated by algorithms and data usage, JPR’s work questions the dangers and limitations of AI mediated migration processes, as well as the compromised ideals of freedom and equality upon which democracy is based.

In zijn werk I AM A FLAG gebruikt Callum JPR het universeel erkend symbool van de vlag om een reeks nieuwe vlagontwerpen te ontwikkelen met behulp van een GAN (General Adversarial Network) dat afwijkende gegevens detecteert en verwijdert. De GAN is getraind op een dataset van 193 vlaggen van lidstaten van de Verenigde Naties, waardoor JPR unieke afbeeldingen kan genereren die de gegevens van die vlaggen bevatten. Door middel van een monoloog verteld vanuit het perspectief van de GAN, gebruikt I AM A FLAG taal als raamwerk om parallellen te trekken tussen processen van AI-gedreven discriminatie en de uitsluiting van vreemdelingen van de natiestaat. In een wereld waar burgerschap en nationale identiteit in toenemende mate worden gereguleerd door algoritmen en datagebruik, stelt het werk van JPR de gevaren en beperkingen van AI-gemedieerde migratieprocessen ter discussie, evenals de gecompromitteerde idealen van vrijheid en gelijkheid waarop democratie is gebaseerd.

Credits

 • Sound design
  Jake Plisken

Institution

UAL: Camberwell College of Arts

References