x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
  xx     x
>History by
GPT-2
xxx x
xx
(Taya
Reshetnik)
xx x x

History by GPT-2 is an interactive webspace by Taya Reshetnik that presents the risks of automated journalism and how algorithms convert data into marketable news stories. One of the most advanced text-generators is GPT-2 which was trained at Elon Musk’s research laboratory OpenAI using data from the discussion website Reddit. By revising and quantifying the underlying source data used to train GPT-2, Reshetnik would like to highlight that fake news sites often contribute the algorithmic bias of data output.

History by GPT-2 is een interactieve website van Taya Reshetnik die de risico’s van geautomatiseerde journalistiek en de wijze waarop algoritmen gegevens omzetten in verkoopbare nieuwsverhalen toont. Een van de meest geavanceerde tekstgeneratoren is GPT-2 die werd ontwikkeld in Elon Musks onderzoekslaboratorium OpenAI, met behulp van gegevens van discussieplatform Reddit. Door de onderliggende brongegevens die worden gebruikt om GPT-2 te trainen aan te passen en te kwantificeren, benadrukt Reshetnik dat nepnieuwssites vaak bijdragen aan de algoritmische vooroordelen van data output.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 7:

  1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
  2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of 5 Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
  3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.
  4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 7:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

References