x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
  x    xxx
x x
>Glass
xx Humans
xx
(Felix
Meermann) x
x
x xxxxx

Felix Meermann’s video Glass Humans takes an in-depth look at smart home technologies and how they affect user’s privacy. Primarily two factors are of Meermann’s concern: the unobtrusive collection of data and the prediction of customer behaviours based on datasets from the past. His research shows that the ‘human of glass’ is no longer science fiction, but a viable prospect in the near future.

Felix Meermanns videowerk Glass Humans werpt een kritische blik op smart home-technologieën en het effect dat ze hebben op de privacy van de gebruiker. Meermanns zorgen zijn gebaseerd op twee factoren: het onopvallend verzamelen van gegevens en het voorspellen van klantgedrag op basis van datasets uit het verleden. Uit zijn onderzoek blijkt dat de ‘mens van glas’ geen sciencefiction meer is, maar al in de nabije toekomst levensvatbaar is.

Credits

 • Hecq-Dis
  Music
 • Ashley Gerrets
  Voice-over

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Articles of the Dutch Constitution

 • Article 10:

  1. Everyone shall have the right to respect for his privacy, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.
  2. Rules to protect privacy shall be laid down by Act of Parliament in connection with the recording and dissemination of personal data.
  3. Rules concerning the rights of persons to be informed of data recorded concerning them and of the use that is made thereof, and to have such data corrected shall be laid down by Act of Parliament.
 • Article 13:

  1. The privacy of correspondence shall not be violated except in the cases laid down by Act of Parliament, by order of the courts.
  2. The privacy of the telephone and telegraph shall not be violated except, in the cases laid down by Act of Parliament, by or with the authorisation of those designated for the purpose by Act of Parliament.

Artikelen van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 10:

  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
 • Artikel 13:

  1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
  2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

References