x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
     xxx  x
>Failed
Prototypes
of
Democracy

xx (Tuana x
İnhan) x
x x

Tuana İnhan’s website Failed Prototypes of Democracy uses animated models of democracy to illustrate the unavoidable, systemic failure of a machine-driven political apparatus. She reflects on the importance of counselling when constituting a framework of shared legal values, joint cultural identities and collective decision making. As such, İnhan’s work refers to Jürgen Habermas’ statement that every healthy democracy requires an open, non-violent sphere for public debate.

Tuana İnhans website Failed Prototypes of Democracy gebruikt geanimeerde democratische modellen om het onvermijdelijke, systemische falen van een door machines gestuurd politiek apparaat te illustreren. Het werk gaat in op het belang van counseling bij het vormen van een kader van gedeelde juridische waarden, gezamenlijke culturele identiteiten en collectieve besluitvorming. Hiermee verwijst İnhan’s werk naar het statement van Jürgen Habermas waarin hij stelt dat een open, vreedzame ruimte voor publiek debat een vereiste is voor een gezonde democratie.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 7:

  1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
  2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of 5 Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
  3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.
  4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 7:

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

References