x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
x    xx  x
x
>Comprehending
Complexity
x
(Pablo
Perez)
xxx x
x xxx

Pablo Perez’s Comprehending Complexity is an interactive diagram created to better navigate data about the automated risk assessment software System Risk Indication (SyRI) developed by the Dutch authorities to detect welfare fraud. In February 2020, the District Court of The Hague stated that SyRI violates the rights set out in the European Convention on Human Rights (ECHR). This visualisation by Perez includes a list of actors involved in the court ruling and a glossary of technical terms.

Pablo Perez’s Comprehending Complexity is een interactief diagram dat is gemaakt om de gegevens over de geautomatiseerde risicobeoordelingssoftware System Risk Indication (SyRI) die door de Nederlandse autoriteiten is ontwikkeld om welzijnsfraude op te sporen, beter te navigeren. In februari 2020 heeft de rechtbank in Den Haag verklaard dat SyRI de rechten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) schendt. De visualisatie van Perez bevat een lijst van actoren die betrokken zijn bij de uitspraak van de rechtbank en een verklarende woordenlijst van technische termen.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Articles of the Dutch Constitution

 • Article 3:

  1. All Dutch nationals shall be equally eligible for appointment to public service.
 • Article 16:

  1. No offence shall be punishable unless it was an offence under the law at the time it was committed.

Artikelen van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 3:

  1. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
 • Artikel 16:

  1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

References