x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
x     xxxxx
>Are You
x Looking? x
xx x
x (Sophie
xx Czich)
x
x
xx xxx xxx x

In Are You Looking?, Sophie Czich addresses the monetisation of public space through smart technologies. In particular, she looks at the data collection policies of multinational advertising corporation JCDecaux and their privacy implications and infringements. According to Czich these multi-sensory technologies violate not only basic human rights of individual citizens but also stimulate existing bias and discrimination.

In Are You Looking? kijkt Sophie Czich naar het te gelde maken van de openbare ruimte via SMART Technologies. In het bijzonder kijkt ze naar het beleid van multinationaal reclamebedrijf JCDecaux met betrekking tot het verzamelen van gegevens en hun privacy-implicaties en inbreuken. Volgens Czich schenden deze multisensoriële technologieën niet alleen de fundamentele rechten van de mens, maar werken ze ook bestaande vooroordelen en discriminatie in de hand.

Credits

 • Ugo Charles
  Music
 • Camille-Charlie Thomas
  Voice-over

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 22:

  1. The authorities shall take steps to promote the health of the population.
  2. It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation.
  3. The authorities shall promote social and cultural development and leisure activities.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 22:

  1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
  2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

References